Disclaimer

Disclaimer Martijn Baten

Martijn Baten met KvK-nummer 62166506 ( “Martijn Baten” ), wil je hartelijk welkom heten op martijnbaten.nl ( “website” ). Door deze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Martijn Baten kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt de website voor eigen risico. Martijn Baten zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Martijn Baten is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die je op basis van deze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.
Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Martijn Baten geen aansprakelijkheid.

Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of die van licentiegevers en die van de gebruikers van deze website. Martijn Baten behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via hallo@martijnbaten.nl aan ons vragen.

Gratis adviessessie

Wil jij weten hoe social media aan de groei van jouw bedrijf kunnen bijdragen? Vraag hieronder je gratis adviessessie aan!

Bedankt voor je aanvraag !
Binnen 5 werkdagen neem ik contact met je op
voor de gratis adviessessie.